top of page

Aanlegwerken middenspanning Fluvius
Ternat-Roosdaal-Lennik

ALGEMEEN OVERZICHT

STARTDATUM

01-06-2023

STATUS

Fase D in uitvoering

PLAATS

Ternat

Roosdaal

Lennik

WEG

N285 / N8

Wat gaan we doen?

Vanaf 1 juni 2023 plannen we in opdracht van netbedrijf Fluvius belangrijke nutswerken langs de N285 Assesteenweg, vanaf het transformatorstation van Elia, langsheen de N8 Ninoofsesteenweg in Eizeringen, tot aan het industrieterrein in Ternat ter hoogte van het afrittencomplex met de E40.

Versterking van het elektriciteitsnet

Via de nutswerken versterkt en vernieuwt Fluvius de elektriciteitsnetten in de regio. Verouderde delen van het elektriciteitsnet worden vervangen en -waar nodig- worden nieuwe of zwaardere kabels aangelegd. Het elektriciteitsnet wordt zo futureproof gemaakt voor de energietransitie en de groeiende elektriciteitsvraag in de buurt.

Hinder maximaal beperken

De werken zullen aanvangen in verschillende fasen, telkens onder toezicht van Fluvius. Afhankelijk van de weersomstandigheden verwacht Fluvius de werken af te ronden tegen begin december 2023.

De werken kunnen verkeershinder met zich meebrengen. Om die maximaal te beperken, worden de belangrijkste stukken gepland in de zomermaanden juli en augustus.

Wat kunnen omwonenden verwachten?

Om de hinder op de N8 en de N285 zoveel mogelijk te beperken worden de werken hoofdzakelijk uitgevoerd tijdens de zomermaanden. De doorgang blijft gegarandeerd tijdens de volledige looptijd van de werken. Op de N285 komt er tijdelijk eenrichtingsverkeer richting de E40, en zullen er naargelang de fasering verschillende omleidingen zijn. Over het volledige traject van ongeveer 5,5 kilometer zal één rijstrook, inclusief het fietspad, worden afgesloten. Voor fietsers komt er een fietsomleiding in beide richtingen en ook de bussen van De Lijn krijgen omleidingsroutes. Langs de kruispunten wordt, waar mogelijk, gewerkt met onderboringen om de bereikbaarheid maximaal te garanderen. Voor een vlotte afwikkeling van het verkeer zal de nodige werfsignalisatie aanwezig zijn. De werken vatten volgens onderstaande fasering aan op 1 juni en zullen afgerond zijn eind november.

Contactinformatie voor eventuele vragen kunt u hier terugvinden onderaan deze webpagina. Deze werken konden helaas niet parallel uitgevoerd worden met de eerdere aanlegwerken ter hoogte van de N285 vanwege de lange levertermijnen van de kabels.

Juni - Augustus

Fasering

FASE A

De werken starten op de N285 ter hoogte van de N8 tot en met het kruispunt N285 / Fossebaan - Stenebrugstraat.  

FASE B

Juli - Augustus

De werken op het kruispunt N285 / N8 starten op.

FASE C

Juli - September

Parallel met fase B werken we vanaf het kruispunt N285 / Fossebaan - Stenebrugstraat tot aan de fietsovergang op de N285 ter hoogte van de Audi garage, inclusief het fietspad tot aan de Nattestraat.

FASE D

September - November

In aansluiting met fase C zetten we de werken verder vanaf het fietspad tot in de Nattestraat. Vervolgens via de Doornveldweg onder de E40 tot aan het bedrijventerrein van Redevco.

PLANNING

Vandaag
Start werken
01-06-2023
Einde werken Voorzien eind november 2023 
Apr'23
mei'23
Jun'23
Jul'23
Aug'23
Sept'23
Okt'23
Nov'23
Dec'23
Fase A (N285)
Fase B (N285/ N8)
Fase C (N285)
Fase D (Lokaal)

STARTDATUM

01-06-2023

VOORZIENE EINDDATUM

Eind november 2023

bottom of page